Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Plasmodium falciparum Malaria and Perinatally Acquired Human Immunodeficiency Virus Typ 1 Zakażenie w Kinszasie, Zair – spodziewane, długie badanie kohortowe 587 dzieci czesc 4 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Plasmodium falciparum Malaria and Perinatally Acquired Human Immunodeficiency Virus Typ 1 Zakażenie w Kinszasie, Zair – spodziewane, długie badanie kohortowe 587 dzieci czesc 4

2 lata ago

482 words

Częstość występowania malarii u dzieci w wieku szkolnym według stanu zakażenia HIV * Ogółem zaobserwowano 2899 epizodów gorączki i oceniano je za pomocą wymazu z powodu malarii (Tabela 2). Wszystkich prócz 11 dzieci miało co najmniej epizod gorączki, a największa liczba epizodów gorączki na dziecko wynosiła 18 lat. Częstość występowania gorączki u dzieci z AIDS (8,2 gorączki na każde dziecko w roku) była nieco wyższa niż u dzieci seropozytywnych (6,0) (iloraz szans = 1,4; przedział ufności 95%, 0,7 do 2,6) i znacznie wyższy niż w grupie, która powróciła do seronegatywności (4.3) (iloraz szans = 1,9; przedział ufności 95%, 1,1 do 3,3) oraz grupa seronegatywna (4.8) (iloraz szans = 1,7; przedział ufności 95%, 1,0 do 3,0). W sumie 271 przypadków malarii P. falciparum zidentyfikowano u 173 dzieci. Częstość występowania malarii u dzieci z AIDS (0,82 przypadku malarii na dziecko rocznie) była wyższa, choć nie w znacznym stopniu, niż u dzieci seropozytywnych (0,47 przypadku, iloraz szans = 1,7; przedział ufności 95%, 0,7 do 4,5) ci, którzy powrócili do seronegatywności (0,52 przypadku, iloraz szans = 1,6; przedział ufności 95%, 0,7 do 3,6) i grupa seronegatywna (0,40 przypadku, iloraz szans = 2,1, przedział ufności 95%, 0,9 do 4,6). Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania gorączki lub malarii między dziećmi seropozytywnymi a dziećmi, które powróciły do seronegatywności i dzieci seronegatywnych. Co ważne, wskaźniki pozytywności rozmazu malarii były podobne we wszystkich grupach (zakres od 8,3 do 11,9 procent) i nie stwierdzono istotnych różnic.
Nasilenie malarii
Tabela 3. Tabela 3. Stopień nasilenia malarii u dzieci uczących się według statusu HIV. * Średnia gęstość geometryczna pasożytów była wyższa, choć nie w znacznym stopniu, u dzieci z AIDS (11 257 pasożytów na mikrolitr) niż u dzieci seropozytywnych ( 2394), dzieci, które powróciły do seronegatywności (4328) i seronegatywne dzieci (3854) (P = 0,068, 0,097 i 0,065, odpowiednio) (Tabela 3). Nie stwierdzono różnic między dziećmi seropozytywnymi a tymi, którzy powrócili do seronegatywności lub seronegatywami. Wszystkie średnie gęstości pasożytów były jednak stosunkowo niskie, a różnice między nimi miały niewielkie znaczenie kliniczne. (Gęstość 10 000 pasożytów na mikrolitr odpowiada ekwiwalencji tylko 0,2% erytrocytów pacjenta, zakładając normalną liczbę czerwonych krwinek, natomiast hiperparazytem, zgodnie z definicją WHO, stanowi gęstość ponad 250 000 pasożytów na mikrolitr lub więcej niż 5 procent erytrocytów pacjenta. [29]
Do malarii przypisano hospitalizację dziewięciorga dzieci (jednego z AIDS, trzech, którzy powrócili do seronegatywności, a pięciu seronegatywnych), a trzy zgony (jeden z AIDS, seronegatywny i o nieokreślonym statusie HIV). Wskaźniki przypadków malarii na rok dzieci, które doprowadziły do hospitalizacji i zgonu, były nieco wyższe u dzieci z AIDS niż w innych grupach, ale nie zaobserwowano znaczących różnic. Z 23 przypadków zgonów u dzieci z zakażeniem HIV-1 (osób z AIDS lub seropozytywnych) tylko (4 procent) przypisano malarii; Najczęstszymi przyczynami śmierci u tych dzieci były: biegunka (39%), zapalenie płuc (35%), niedożywienie (26%), odra (17%) i zapalenie opon mózgowych (13%).
Odpowiedź na terapię przeciwmalaryczną
Tabela 4
[hasła pokrewne: zbiwan olsztyn, dezaftan med ulotka, zlewne poty ]

0 thoughts on “Plasmodium falciparum Malaria and Perinatally Acquired Human Immunodeficiency Virus Typ 1 Zakażenie w Kinszasie, Zair – spodziewane, długie badanie kohortowe 587 dzieci czesc 4”