Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
ortopeda kwiatkowski zabrze – Tabletki na łysienie
Skip to content

ortopeda kwiatkowski zabrze

2 lata ago

464 words

Już w 1987 r. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) był dziewiątą najczęstszą przyczyną śmierci dzieci w USA w wieku od jednego do czterech lat.1, 2 Dzieci z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) mogą mieć głęboką dysfunkcję w humoralnej i komórkowej odporność 3 4 5 6 Jedną z konsekwencji tej dysfunkcji immunologicznej jest znacznie zwiększona liczba poważnych, potencjalnie zagrażających życiu, nawracających infekcji bakteryjnych u niektórych dzieci zakażonych wirusem HIV.7 8 9 Poprzednie badania10 11 12 13 14 15 16 17 zasugerowały, że stosowanie immunoglobuliny u dzieci zakażonych wirusem HIV może prowadzić do poprawy klinicznej i immunologicznej. Dwa badania na takich dzieciach sugerują, że przeżycie poprawiło się po leczeniu immunoglobuliną10, 15 Jednak badania te dotyczyły jedynie niewielkiej liczby dzieci, miały niewystarczające kontrole, stosowały szeroko zmienione schematy immunoglobuliny i nie zawierały danych dokumentujących odnotowano poprawę przeżycia.
Metody
Projekt badania i kryteria wejścia
Dożylna próba immunoglobulinowa Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka była randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem przeprowadzonym w 28 ośrodkach klinicznych w celu określenia czy dożylna immunoglobulina podawana dzieciom zakażonym HIV co 28 dni w dawce 400 mg na kilogram masy ciała znacznie zmniejszyłoby odsetek grupy leczonej, która miała co najmniej jedną poważną infekcję bakteryjną lub zmarł w przewidywanym dwuletnim okresie badania, w porównaniu z placebo.
Dzieci kwalifikujące się do badania to osoby poniżej 13 roku życia bez hemofilii, które miały laboratoryjne dowody zakażenia HIV oraz kliniczne lub immunologiczne dowody choroby HIV, które spełniały kryteria pediatrycznej choroby HIV klasy P2 (objawowe zakażenie) lub klasy PIB (bezobjawowe infekcja z nieprawidłową funkcją immunologiczną) zdefiniowaną przez Centers for Disease Control (CDC) .18 Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli byli klinicznie bezobjawowi z prawidłową lub nieznaną funkcją immunologiczną; miał hemofilię; miał raka związanego z HIV (choroba P2E klasy CDC); otrzymywali ciągłą chemioprofilaktykę przeciwdrobnoustrojową (z wyjątkiem profilaktyki zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis carinii); otrzymywały terapię antyretrowirusową po rozpoczęciu badania; miały hipogammaglobulinemię lub idiopatyczną plamicę małopłytkową wymagającą leczenia z dożylną immunoglobuliną; lub miał nadwrażliwość na dożylną immunoglobulinę. Wcześniejsze stosowanie dożylnej immunoglobuliny było dozwolone, jeśli upłynęło 90 dni lub więcej pomiędzy leczeniem a rozpoczęciem badania. Wymagany był okres siedmiu lub więcej dni pomiędzy zakończeniem poprzedniej terapii przeciwwirusowej lub antybiotykowej a rozpoczęciem badania. Rozpoczęcie leczenia przeciwretrowirusowego i profilaktyki zapalenia płuc P. carinii (trimetoprim-sulfametoksazol przez trzy kolejne dni w tygodniu) było dozwolone w dowolnym momencie po przyjęciu do badania.
Badani pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy na podstawie liczby limfocytów CD4 + przy wejściu i historii ich zakażenia, i zostali oni losowo przydzieleni do otrzymywania dożylnej immunoglobuliny lub placebo w każdej grupie
[podobne: duomox 1g dawkowanie, sławpol, julia chomska ]

0 thoughts on “ortopeda kwiatkowski zabrze”