Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Infliksymab do leczenia indukcyjnego i podtrzymującego w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad 8 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Infliksymab do leczenia indukcyjnego i podtrzymującego w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad 8

2 lata ago

708 words

Na początku, wśród wszystkich 728 pacjentów, 72% otrzymywało 5-aminosalicylany, 56% otrzymywało kortykosteroidy, a 46% otrzymywało leki immunosupresyjne. Spośród pacjentów, którzy otrzymywali kortykosteroidy na początku badania, około 22 procent pacjentów leczonych infliksymabem przerwało stosowanie kortykosteroidów do 30. tygodnia u 269 pacjentów w obu badaniach lub w 54. tygodniu u 143 pacjentów z ACT przy utrzymaniu remisji klinicznej. Ponieważ leczenie kortykosteroidami wiąże się ze znaczną chorobowością, 29 ten efekt oszczędzający kortykosteroidy może mieć znaczenie kliniczne. Nasze dane nie wykazują istotnych różnic w skuteczności między dwiema badanymi dawkami infliksymabu. Zatem, korzystna początkowa dawka infliksymabu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy wynosi 5 mg na kilogram na podstawie kombinacji bezpieczeństwa, skuteczności i problemów farmakoekonomicznych.
W obu badaniach proporcje pacjentów zgłaszających jakiekolwiek zdarzenia niepożądane były podobne w trzech grupach. Liczba poważnych zakażeń, reakcji podobnych do tocznia i chorób neurologicznych była nieznacznie wyższa u pacjentów leczonych infliksymabem niż u pacjentów otrzymujących placebo. Przypadek gruźlicy i śmiertelny przypadek histoplazmozy u pacjentów otrzymujących infliksymab podkreślają potrzebę zachowania przez lekarzy i pacjentów czujności na objawy przedmiotowe i podmiotowe zakażenia. Badania takie jak ACT i ACT 2 zaprojektowano w celu oceny skuteczności i braku wystarczającej mocy statystycznej do wykrycia różnic między grupami leczonymi w występowaniu rzadkich działań niepożądanych. Wyniki dotyczące bezpieczeństwa w tych badaniach były podobne do danych uzyskanych w badaniach klinicznych dotyczących infliksymabu u pacjentów z chorobą Crohna, 15, 16, 30-32 w badaniach kohortowych, 33,34 i po wprowadzeniu do obrotu.35
Ryzyko związane ze stosowaniem infliksymabu należy zważyć z ryzykiem kolektomii z wytworzeniem torebki krętniczo-kątniczej, która obejmuje zapalenie torebki u około 50% pacjentów, niepowodzenie 5 torebek u około 10% pacjentów, 36 zmniejszenie o 80% płodności u kobiet, 37 i niedogodności wynikające z nocnego nietrzymania stolca u około 24 procent pacjentów.38
Częstość rozwoju przeciwciał przeciwko infliksymabowi po schemacie dawkowania trzech dawek i po dawce podtrzymującej co osiem tygodni u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w naszych badaniach jest podobna do tej zgłaszanej u pacjentów z chorobą Crohna.15,16,25,31 Podobnie jak u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna leczonych infliksymabem, u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, u których wystąpiły pozytywne testy na przeciwciała, częściej niż u osób bez przeciwciał wystąpiły reakcje związane z infuzją; jednak większość tych reakcji na wlew była łagodna. W przeciwieństwie do wcześniejszych doświadczeń, pacjenci z pozytywnymi lub niejednoznacznymi testami na przeciwciała byli bardziej podatni na odpowiedź kliniczną w tygodniu 30 lub 5425 niż pacjenci z negatywnymi testami przeciwciał. Pacjenci z ujemnymi testami mieli niższą częstość odpowiedzi klinicznej w tym czasie, być może z powodu niewykrywalnych stężeń infliksymabu w surowicy. Efekt ten był najbardziej widoczny w 54. tygodniu. Jednoczesne stosowanie merkaptopuryny lub azatiopryny mogło chronić przed rozwojem przeciwciał przeciwko infliksymabowi; jednak te wyniki należy interpretować ostrożnie ze względu na niewielką liczbę pacjentów z pozytywnymi testami na przeciwciała.
Nasze wyniki zapewniają również wgląd w patogenezę wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Uważa się, że wrzodziejące zapalenie jelita grubego wynika z odpowiedzi immunologicznej limfocytów T pomocniczych typu 2 w błonie śluzowej okrężnicy, podczas gdy choroba Leśniowskiego i Crohna jest uważana za chorobę immunologiczną komórek pomocniczych T typu 1, co sugerowałoby, że TNF-. nie jest ważnym mediatorem we wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy. zapalenie okrężnicy. Nasze odkrycia pokazują, że TNF-. odgrywa rolę w procesie chorobowym i że celowanie tą cytokiną jest skuteczną metodą leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Czy mechanizm działania infliksymabu we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego obejmuje również indukcję apoptozy komórek zapalnych wyrażających TNF-. związany z błoną, jak w chorobie Leśniowskiego-Crohna, 39 wymaga dalszych badań.
Podsumowując, schemat indukcji trzech dawek infliksymabu, a następnie wlewów podtrzymujących co osiem tygodni u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego był lepszy od placebo w uzyskiwaniu odpowiedzi klinicznej i remisji, gojenia się błony śluzowej i efektów oszczędzających kortykosteroidy podczas 30 do 54 tygodni terapii.
[hasła pokrewne: choroby psów objawy, niedoczynność tarczycy u mężczyzn, chcę zostać dawcą szpiku ]
[podobne: diagmed płock, ponar silesia, sól himalajska wikipedia ]

0 thoughts on “Infliksymab do leczenia indukcyjnego i podtrzymującego w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad 8”