Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Epidemia, szczep genów toksyny Clostridium difficile ad 5 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Epidemia, szczep genów toksyny Clostridium difficile ad 5

2 lata ago

555 words

Gwiazdka oznacza obecność delecji o długości 39 pz w tcdC. Jeden izolat z każdego z pięciu typów REA BI w historycznej bazie danych został wybrany do dalszych badań genetycznych, wraz z trzema BI / NAP1 i trzema izolatami prądu innego niż BI / NAP1 z każdego zakładu opieki zdrowotnej. Wyniki PFGE i dendrogram tych reprezentatywnych izolatów pokazano na Figurze 2 wraz z toksynotypem, stanem binarnej CDT i stanem delecji w genie tcdC. Zgodnie z analizą dendrograficzną, 25 z 29 połączonych obecnych i historycznych izolatów BI / NAP1 (86 procent) było spokrewnionych w 90 procentach lub więcej, a wszystkie z nich były powiązane w ponad 80 procentach. W przeciwieństwie do tego bliskiego pokrewieństwa między izolatami BI / NAP1 na szerokim obszarze geograficznym, względnie niewiele izolatów innych niż BI / NAP1 było powiązanych w ponad 80 procentach. Wszystkie izolaty BI / NAP1 miały toksynotyp III, były pozytywne pod względem toksyczności binarnej CDT i miały delecję 18 pz w tcd; cechy te były w dużej mierze nieobecne wśród izolatów innych niż BI / NAP1 (Figura 2). Z 24 izolatów innych niż BI / NAP1, 20 (83 procent) było toksynotypem 0, z których żaden nie miał toksyny binarnej CDT lub delecję tcdC.
Tabela 2. Tabela 2. Odporność obecnych BI / NAP1 Izoluje Clostridium difficile, obecne izolaty inne niż BI / NAP1, a historyczne BI / NAP1 izoluje do klindamycyny i fluorochinolonów. Figura 3. Figura 3. Rozkład minimalnych stężeń hamujących lewofloksacyny dla prądu (otrzymanego po 2000) BI / NAP1 i nie-BI / NAP1 Izolaty Clostridium difficile. Testy wrażliwości przeprowadzono na 3 aktualnych izolatach BI / NAP1 i innych niż BI / NAP1 z każdego zakładu opieki zdrowotnej, a także na 14 izolatach BI pacjenta dostępnych z historycznej bazy danych. Spośród obecnych izolatów (uzyskanych po 2000 r.), Wszystkie BI / NAP1 i tylko część z izolatów innych niż BI / NAP1 były oporne na gatyfloksacynę i moksyfloksacynę (tabela 2). Chociaż zarówno izolaty BI / NAP1, jak i inne niż BI / NAP1 były w dużej mierze oporne na klindamycynę i lewofloksacynę, wartości MIC lewofloksacyny były wyższe dla izolatów BI / NAP1 jako grupa (Figura 3). Wszystkie obecne izolaty BI / NAP1 i brak historycznych izolatów (uzyskanych przed 2001 rokiem) były oporne na gatifloksacynę i moksyfloksacynę (tabela 2).
Dyskusja
Epidemiologiczny szczep C. difficile był związany z epidemią choroby związanej z C. difficile w ośmiu zakładach opieki zdrowotnej od 2001 roku. Szczep ten jest taki sam jak szczep odpowiedzialny za niedawne wybuchy choroby poza Stanami Zjednoczonymi.26,27. przez wpisanie REA jako BI i przez PFGE jako NAP1 i różni się od szczepu J (REA typ J7 / 9), który był odpowiedzialny za wybuchy epidemii w okresie od 1989 do 1992 r.28 Osiemnaście pokrewnych izolatów grupy BI REA, uzyskanych z 14 znanych Amerykańskie przypadki choroby związanej z C. difficile, które wystąpiły w latach 1984-1993, znaleziono w bazie danych zawierającej ponad 6000 izolatów (reprezentujących ponad 100 grup REA). Zgodnie z analizą dendrograficzną PFGE większość szczepów szczepów BI / NAP1 (w tym historyczne izolaty BI) była spokrewniona z ponad 90 procentami, a wszystkie były związane z ponad 80 procentami. Chociaż obecne izolaty BI / NAP1 dzielone z historycznym BI izoluje przypuszczalne czynniki wirulencji toksyny binarnej i delecję 18 pz w tcdC, obecne izolaty były bardziej prawdopodobnie odporne na fluorochinolony
[patrz też: endodoncja warszawa, wykaz alergenów, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych ]
[patrz też: szyszynka torbiel, zbiwan olsztyn, clindacne cena ]

0 thoughts on “Epidemia, szczep genów toksyny Clostridium difficile ad 5”