Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 9 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 9

2 lata ago

408 words

Członkowie grupy przestrzegali rygorystycznych standardów w projektowaniu, przeprowadzaniu i raportowaniu badania, które jasno wykazało, że dożylna globulina odpornościowa dawała znaczącą różnicę w wyniku zainteresowania. Ale nasza analiza wskazuje, że interwencja, która skutkuje statystycznie istotną zmianą w powikłaniu choroby, może nie przynieść pacjentowi ogólnych korzyści po akceptowalnych kosztach. Podejmując decyzję o przyjęciu nowej terapii w praktyce klinicznej, lekarze muszą wziąć pod uwagę niedogodności i zachorowalność związaną z leczeniem i chorobą podstawową, a także wielkość efektu klinicznego wywołanego interwencją próbną. Techniki analizy decyzyjnej zapewniają metodę oceny łącznego wpływu tych czynników na samopoczucie pacjenta i porównanie kosztów poniesionych z ogólnie przyjętymi normami. Zastosowanie tych technik może być szczególnie przydatne przy zgłaszaniu wyników badań klinicznych, które nie wykazują wyraźnego przedłużenia życia. Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane częściowo przez program Kellogg w zakresie kształcenia w zakresie badań w zakresie skuteczności klinicznej.
Jesteśmy wdzięczni Lee owi Goldmanowi, MD i Robertowi J. Mayerowi, MD za ich wkład.
Author Affiliations
Z Oddziału Onkologii Klinicznej, Dana-Farber Cancer Institute (JCW), Oddziału Chorób Zakaźnych, Massachusetts General Hospital (MRT); oraz Departament Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Harvard School of Public Health (MCW); wszystko w Bostonie. Prośba o przedruk do Dr. Weeksa w Dziale Epidemiologii i Kontroli Raka, Dana-Farber Cancer Institute, 44 Binney St., Boston, MA 02115.

Dodatek: Składowe koszty epizodów zakażeń
Infekcja trójwalna
Jedna wizyta u lekarza (44 USD).
Umiarkowana infekcja
Dwie wizyty u lekarza (44 USD za wizytę); jedna analiza moczu (3 USD); jedna kultura moczu (6 USD); jedna kultura krwi (16 USD); jedna kultura plwociny (26 USD); jedna pełna liczba krwinek z różnicową liczbą komórek (10 USD); jeden film klatki piersiowej (33 USD); oraz 10-dniowy kurs antybiotyków – na przykład trimetoprim-sulfametoksazol (7 USD).
Główna Infekcja
Jedna wizyta na pogotowiu (86 USD); 14 dni w szpitalu w pokoju półprywatnym (208 USD dziennie) i dzień na oddziale intensywnej terapii (557 USD za dzień); codzienne opłaty za lekarza (45 USD za dzień); 15 dni dożylnych antybiotyków – na przykład ampicylina i tobramycyna (26 USD i 18 USD dziennie); dwa filmy na klatkę piersiową (33 USD za badanie); dwie kultury krwi (16 USD na zestaw); jedna kultura moczu (6 USD); jedna analiza moczu (3 USD); jedna kultura plwociny (26 USD); trzy pełne morfologie krwi z różnicową liczbą komórek i liczbą płytek krwi (po 10 USD); dwa profile chemiczne (po 26 USD); oraz standardowa wizyta kontrolna u lekarza (44 USD).
[więcej w: dezaftan med ulotka, clindacne cena, antywindyk ]

0 thoughts on “Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 9”