Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 6 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 6

2 lata ago

535 words

Pacjenci, którzy źle znoszą infekcję i nie są zaniepokojeni niedogodnością powtarzanych wlewów, mogą odnieść korzyść z leczenia. Jednak tacy pacjenci mogą należeć do mniejszości; tylko 3 z 10 zestawów narzędzi generowanych przez lekarzy przyniosło poprawę oczekiwanej długości życia z powodu dożylnej immunoglobuliny. Czy koszt leczenia jest skuteczny.
Jeśli wzięto pod uwagę niedogodności związane z terapią, leczenie powoduje utratę oczekiwanej długości życia skorygowanej o jakość; w związku z tym nie jest opłacalny i nie byłby wykorzystywany, nawet gdyby był bezpłatny. Jeśli dzień, w którym podaje się infuzję dożylnej infuzji immunoglobuliny nie jest gorszy niż dzień bez infuzji, szacowany stosunek kosztów do skuteczności globuliny immunologicznej dożylnej zgodnie z założeniami podstawowymi wynosi 6 milionów USD na rok życia o skorygowanej jakości. Szacunek ten jest dość wrażliwy na zmiany założeń dotyczących przeżycia i dostosowania jakości, ale jest minimalnie zmieniony przez duże zróżnicowanie założeń dotyczących kosztów. Konkretnie, 10-krotne zmiany w szacunkowych kosztach infekcji prawie nie zmieniają stosunku kosztów do skuteczności. Jeśli globulina immunologiczna i jej wytwarzanie i podawanie nie będą kosztować, leczenie skutkuje oszczędnościami netto w wysokości 814 USD, ze względu na niższe wskaźniki infekcji, a tym samym niższe koszty leczenia. Kosztem 50 USD za zabieg, krańcowy koszt leczenia jest równy kosztowi braku leczenia. Niewielkie podwyżki kosztu dożylnej immunoglobuliny powodują znaczny wzrost stosunku kosztów do skuteczności. Na przykład, nawet jeśli sama globulina immunoglobulin podawana dożylnie będzie kosztować zaledwie 25 procent obecnej ceny, stosunek kosztów do skuteczności wyniesie 1,6 miliona dolarów na rok życia skorygowany o jakość.
Różnice w oszacowaniach skuteczności immunoglobuliny mają tylko niewielki wpływ na opłacalność. Nie jest to zaskakujące, ponieważ redukcja użyteczności związanej z infekcją jest niewielka, wskaźniki umieralności w obu grupach są równe, a koszt terapii jest wysoki. W związku z tym ukierunkowanie terapii na grupę pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem infekcji nie poprawiłoby znacząco stosunku kosztów do skuteczności. Na przykład, nawet jeśli częstość zakażenia wśród nieleczonych pacjentów była czterokrotnie wyższa niż częstość obserwowana w badaniu z grupą Cooperative Group i jeśli leczenie za pomocą dożylnej immunoglobuliny zmniejszyło wskaźniki infekcji do niskich poziomów obserwowanych w grupie leczonej w badaniu (nie było ośmiokrotnym zmniejszeniem liczby zakażeń w grupie leczonej w porównaniu z nietraktowanymi kontrolami), stosunek kosztów do efektywności pozostałby wysoki i wynosił 530 000 USD na rok życia skorygowany o jakość.
Badanie przeprowadzone metodą Cooperative Group nie wykazało istotnego statystycznie zmniejszenia śmiertelności w ciągu jednego roku po dożylnym podaniu immunoglobuliny. Gdyby jednak większa próba wykazała przewagę w zakresie przeżycia, czy leczenie stałoby się opłacalną strategią. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zmieniliśmy model, aby uwzględnić długoterminowe wyniki. Konkretnie, wszystkim pacjentom, którzy przeżyli pod koniec 1-letniego okresu badania, przypisano dodatkowe oczekiwane trwanie życia (przed zdyskontowaniem) wynoszące 3,2 roku, oczekiwaną medianę długości przeżycia pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową porównywalną do tych uczestniczących w badaniu. Test grupowy
[przypisy: zlewne poty, clindacne cena, diagmed płock ]

0 thoughts on “Efektywność kosztowa profilaktycznej dożylnej globuliny immunologicznej w przewlekłej białaczce limfatycznej ad 6”