Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Drugie stenty wieńcowe uwalniające lek – Tabletki na łysienie
Skip to content

Drugie stenty wieńcowe uwalniające lek

2 lata ago

1015 words

Artykuł Dibry i wsp. (Wydanie 18 sierpnia) pogłębia naszą wiedzę na temat różnic między stentami uwalniającymi paklitaksel i stentami wymywającymi sirolimus, gdy są stosowane w celu zapobiegania restenozie u pacjentów z cukrzycą. Jednak w tym badaniu częstość restenozy w obrębie segmentu wynosiła 16,5% w grupie stosującej paklitaksel i tylko 6,9% w grupie otrzymującej steryd (p = 0,03) po dziewięciu miesiącach od interwencji, a rewaskularyzację przeprowadzono w zmianach, które były złożone (typ B2 lub C) w wysokim odsetku: 74 procent w grupie stosującej paklitaksel i 82 procent w grupie otrzymującej syrolimus-stent. Różni się to znacznie od wyników innych badań przeprowadzonych na pacjentach z cukrzycą, takich jak SIRIUS (Sirolimus-Eluting Balloon-Expandable Stent w leczeniu pacjentów z de Novo rodzimymi zmianami w tętnicach wieńcowych), 2, w którym wskaźnik restenoza w grupie otrzymującej sirolimus-stent była większa niż w grupie otrzymującej syrolimus-stent w badaniu Dibry i wsp. (18 procent vs. 6,9 procent po dziewięciu miesiącach) pomimo mniej złożonych zmian (59 procent vs. 82 procent) i bez włączenia docelowej zmiany w ujściu, bifurkacji lub niezabezpieczonej lewej głównej tętnicy wieńcowej lub leczeniu nie zmieniaj uszkodzeń w tym samym lub innym naczyniu wieńcowym podczas procedury indeksowania. Czy autorzy mają wyjaśnienie tej różnicy.
Jose A. Alarcón, MD
Juan M. Arribas, MD
Valeriano Ruiz, MD
Hospital Santiago Apostol, 01080 Vitoria, Hiszpania
[email protected] es
2 Referencje1. Dibra A, Kastrati A, Mehilli J, i in. Pozycjonowanie paklitakselem lub stenty uwalniające sirolimus w celu zapobiegania restenozie u pacjentów z cukrzycą. N Engl J Med 2005; 353: 663-670
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Moussa I, Leon MB, Baim DS, i in. Wpływ stentów uwalniających sirolimus na wyniki u pacjentów z cukrzycą: SIRIUS (stent balonowy z rozszerzalną powłoką SIROLImUS Bx Velocity w leczeniu pacjentów ze zmianami w tętnicach wieńcowych de novo). Circulation 2004; 109: 2273-2278
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Dibra i in. zgłaszali skuteczniejsze zapobieganie nawrotom zwężenia za pomocą stentów uwalniających syrolimus niż stentów uwalniających paklitaksel u pacjentów z cukrzycą. Jednak ich odkrycia mogły wynikać z czynników niezwiązanych ze środkami antyproliferacyjnymi stosowanymi w badanych stentach. Wykazano, że selektywne blokery receptora angiotensyny typu (ARB) zapobiegają restenozie po implantacji stentu1; statyny – stosowane samodzielnie lub w połączeniu z ARB – wywierają podobny efekt.2. Co zaskakujące, autorzy nie dostarczyli żadnych danych, szczególnie pod koniec okresu obserwacji, dotyczących stosowania tych leków, chociaż od 70 do 80 procent pacjentom z nadciśnieniem, hipercholesterolemią lub oboma. Ponadto, ponieważ cukrzyca jest postępującą chorobą, kontrola glikemii i leczenie cukrzycy mogły ulec zmianie w trakcie obserwacji, co wpłynęło na przebieg miażdżycy tętnic wieńcowych3, ale ponownie nie podano danych. Ponieważ kontrola glikemii i leki naczyniowe wpływają na funkcje i strukturę śródbłonka, wykluczenie tych potencjalnych czynników zakłócających budzi wątpliwości co do wniosków badaczy, że stenty uwalniające sirolimus są lepsze u pacjentów z cukrzycą.
Dr n. Med. Leszek Czupryniak
Med. Maciej Pawłowski
Dr n. Med. Jerzy Loba
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90-153 Łódź, Polska
[email protected] onet.pl
3 Referencje1 Peters S, Trummel M, Meyners W, Koehler B, Westermann K. Walsartan kontra hamowanie ACE po implantacji gołego metalu – wyniki badania VALVACE. Int J Cardiol 2005; 98: 331-335
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Nishikawa H, Miura S, Shimomura H, i in. Leczenie skojarzone ze statyną i blokerem receptora angiotensyny po stentowaniu jako przydatna strategia zapobiegania restenozie wieńcowej. J Cardiol 2005; 45: 107-113
MedlineGoogle Scholar
3. Brytyjska Grupa Badawcza ds. Cukrzycy. Badanie prospektywne w Wielkiej Brytanii 16 – przegląd 6-letniej terapii cukrzycy typu II: choroba postępująca. Diabetes 1995; 44: 1249-1258 [Erratum, Diabetes 1996; 45: 1655.]
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Windecker i in. (Wydanie z 18 sierpnia) donosi o wynikach randomizowanego badania klinicznego o nazwie SIRTAX (stent do wymywania Sirolimus w porównaniu ze stentem wymywającym Paclitaxel do rewaskularyzacji wieńcowej). Pomimo późnej utraty światła w stencie około 0,3 mm w grupie stosującej paklitaksel, podobnej do tej obserwowanej w badaniu TAXUS-IV, 2 częstość rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem była znacznie wyższa w badaniu przeprowadzonym przez Windeckera i in. (8,3 procent, w porównaniu z 3,0 procent w badaniu TAXUS IV). Zastanawiamy się, czy tę różnicę można przypisać bardzo liberalnemu wykonaniu rewaskularyzacji docelowej-uszkodzenia w badaniu SIRTAX, prawdopodobnie w wyniku różnych wymagań protokołu.
W przypadkach umiarkowanej restenozy angiograficznej wymagane było udowodnione niedokrwienie w protokole TAXUS-IV w celu przeprowadzenia rewaskularyzacji z docelowym uszkodzeniem, podczas gdy objawy uznano za wystarczający powód w badaniu Windeckera i wsp. 1, 2. Dlatego też byłoby pomocne, gdyby Windecker et al. może dostarczyć szczegółów dotyczących szybkości rewaskularyzacji docelowej zmiany patologicznej u pacjentów, którzy w momencie włączenia się do badania wyrazili zgodę na dalszą angiografię w porównaniu z częstością u tych, którzy wyrazili zgodę tylko na obserwację kliniczną.
Robert F. Bonvini, MD
Vitali Verin, MD
Szpital Uniwersytecki w Genewie, 1211 Genewa, Szwajcaria
robert. [email protected] ch
2 Referencje1. Windecker S, Remondino A, Eberli FR, i in. Stenty wydzielające sirolimus i eluujące paclitaxel do rewaskularyzacji wieńcowej. N Engl J Med 2005; 353: 653-662
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Stone GW, Ellis SG, Cox DA, i in. Oparty na polimerach stent uwalniający paklitaksel u pacjentów z chorobą wieńcową. N Engl J Med 2004; 350: 221-231
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Porównawcze próby stentów uwalniających sirolimus i eluujących paklitaksel, wraz z komentarzem redakcyjnym 1, doprowadziły do wniosku, że stenty uwalniające sirolimus zapewniają angiograficzną i kliniczną przewagę nad stentami uwalniającymi paklitaksel. To założenie, kierowane przez jednoośrodkowe próby z niekleinningową randomizacją, może być nieprawidłowe i wprowadzające w błąd. Jest to sprzeczne z wynikami badania RZECZYWISTOŚĆ (prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe bezpośrednie porównanie stentu do eluowania przez Sirolimus [Cypher] i stentu Paclitaxel-Eluting [Taxus]), 2 które nie wykryło różnic w restenozie lub jakimkolwiek innym zdarzenia kliniczne oraz w grupie chorych na cukrzycę paklitaksel był
[więcej w: dentysta warszawa centrum, chcę zostać dawcą szpiku, diagmed płock ]
[więcej w: diagmed płock, ponar silesia, sól himalajska wikipedia ]

0 thoughts on “Drugie stenty wieńcowe uwalniające lek”