Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Badania biomedyczne – Tabletki na łysienie
Skip to content

Badania biomedyczne

2 lata ago

231 words

width=300Podstawową kwestią w badaniach biomedycznych jest udowodnienie, że terapia jest skuteczna. Biorąc pod uwagę leki mające na celu poprawę obiektywnych punktów końcowych, takich jak śmiertelność, standardem jest randomizowane, zaślepione badanie kontrolne placebo. Mniej zgody osiąga się w przypadku interwencji proceduralnych mających na celu poprawę subiektywnych punktów końcowych, takich jak ból, duszność lub dusznica bolesna. Niedawne badania oceniające skuteczność szeroko akceptowanych praktyk sprawiają, że porównanie interwencji proceduralnych z pozorowanymi kontrolami jest nie tylko etycznie dopuszczalne, ale powinno być oczekiwanym standardem przed ich upowszechnieniem.

W badaniu ORBITA zbadano, czy przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) poprawiła pierwotny, wcześniej określony punkt końcowy czasu wysiłku nad interwencją placebo. Badanie było pierwszym badaniem od ponad 40 lat, porównującym rewaskularyzację tętnic wieńcowych u pacjentów ze stabilną przewlekłą dusznicą bolesną do terapii placebo lub pozorowanej. Proces został skrupulatnie przeprowadzony. Pacjenci zostali umieszczeni w izolacji słuchowej, aby uniemożliwić im podsłuchanie rozmowy podczas procedury. Wcześniejsze badania wykazały, że pojedyncze leki przeciwdławicowe mogą skrócić czas ćwiczeń o 48-55 sekund. ORBITA była zasilana, aby wykryć różnicę znacznie mniejszą niż  30 sekund i nie spełniała nawet tego standardu (różnica między PCI i placebo wynosiła 16,6 sekundy, 95% przedział ufności, -8,9 do 42,0 sekundy).
[więcej w: duomox 1g dawkowanie, julia chomska, mucosolvan do inhalacji ulotka ]

0 thoughts on “Badania biomedyczne”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dermatologia estetyczna[…]