Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc ad 6 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc ad 6

2 lata ago

225 words

Jednak standardowe leczenie zostało zmienione dla 24 z tych 155 pacjentów (15 procent, 13 przypisano do acetylocysteiny i 11 do placebo) podczas badania. Trzech pacjentów otrzymujących acetylocysteinę i 11 otrzymujących placebo rozpoczęło ciągłą tlenoterapię. Trzydziestu dwóch pacjentów (16 otrzymujących acetylocysteinę [20 procent] i 16 otrzymujących placebo [21 procent]) wycofało się z badania, z różnych powodów. Ponadto 15 pacjentów (10 procent) zmarło w trakcie badania: 7 z nich (9 procent) otrzymywało acetylocysteinę, a 8 (11 procent) otrzymywało placebo (P <0,69). Wpływ na Pierwotne Punkty Końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Wpływ Acetylcysteiny na Vital Capacity (VC) i zdolność do dyfuzji tlenku węgla w pojedynczych tchawicach (DLCO) po 12 miesiącach. Ryc. 2. Ryc. 2. Wydolność życiowa i wydolność dyfuzyjna tlenku węgla pojedynczego tchnienia (DLCO) po 6 i 12 miesiącach, w porównaniu z wartością wyjściową. Średnie wartości pojemności życiowej (panele A i B) i DLCO (panele C i D) są przedstawione jako wartości bezwzględne i jako wartości procentowe przewidywanej wartości; I słupki reprezentują SEM. Nie ma prawie żadnych zmian w grupie acetylocysteiny, w przeciwieństwie do grupy placebo. Analizę pojemności życiowej przeprowadzoną w ostatniej obserwacji oparto na 71 pacjentach z grupy acetylocysteiny (dane przypisane dla 16 pacjentów) i 68 pacjentom z grupy placebo (dane przypisane 17 pacjentom); analiza DLCO była oparta na 68 pacjentach w grupie acetylocysteiny (z danymi przypisanymi dla 20 pacjentów) i 63 w grupie placebo (z danymi przypisanymi dla 16 pacjentów).
Analiza LOCF obejmowała 139 pacjentów (71 otrzymujących acetylocysteinę i 68 otrzymujących placebo, z danymi przypisanymi odpowiednio dla 16 i 17 pacjentów) do analizy zdolności życiowej i 131 pacjentów (68 otrzymujących acetylocysteinę i 63 otrzymujących placebo, z danymi przypisanymi dla 20 i 16 pacjentów, odpowiednio) do analizy DLCO (tabela 2). W grupie otrzymującej acetylocysteinę obserwowano wolniejszą utratę zdolności życiowej; bezwzględna wartość pojemności życiowej wynosiła 0,18 litra, czyli 9 procent, więcej (P = 0,02), a wartość DLCO wynosiła 0,75 mmol na minutę na kilopaskal, lub 24 procent, większa (P = 0,003) u osób otrzymujących acetylocysteinę niż w otrzymujących placebo. Analiza DLCO po korekcie dla poziomów hemoglobiny dała podobne wyniki: wartość wynosiła 0,81 mmol na minutę na kilopaskal lub 25 procent większa u pacjentów otrzymujących acetylocysteinę (P = 0,001). Żadna z kombinacji kofaktorów zawartych w analizie LOCF-ANCOVA o stałych efektach nie była statystycznie istotna, a zatem porównania leczenia nie zostały skorygowane. Zmiany w pojemności życiowej i DLCO w okresie 12 miesięcy przedstawiono na rycinie 2.
Analiza post hoc zmian kategorycznych
Kiedy dane dotyczące pojemności życiowej zostały rozdzielone, tak że zmiana pojemności życiowej z wartości początkowej na 12 miesięcy na więcej niż 10 procent lub 0,2 litra w porównaniu z mniejszą zmianą była traktowana jako zmienna kategoryczna, wówczas stan 63 procent pacjentów otrzymujących acetylocysteinę (45 71) i 49 procent osób otrzymujących placebo (33 z 68) zostało uznane za stabilne lub poprawione, a stan 37 procent osób otrzymujących acetylocysteinę (26 z 71) i 51 procent osób otrzymujących placebo (35 z 68) uznano pogorszyć się (P = 0.22)
[więcej w: korony na cyrkonie, sufigs, zasłużony honorowy dawca krwi leki ]
[patrz też: sufigs, bao diep wyszków, zewnętrzna błona gałki ocznej ]

0 thoughts on “Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc ad 6”