Skip to content

przeglądarka skierowań nfz wrocław czesc 4

1 rok ago

553 words

Przedstawione poniżej dane odzwierciedlają zatem wyniki wszystkich 184 osób, tj. Stanowią analizę zamiaru leczenia. Tabela 3. Tabela 3. Zmiany w wynikach po leczeniu. Ogólne wyniki w zakresie bólu (HAQ), które mają zakres od 0 do 3, poprawiły się średnio o 0,33 punktu w grupie acetaminofenu, 0,30 w grupie otrzymującej małą dawkę ibuprofenu oraz 0,35 w grupie otrzymującej dużą dawkę ibuprofenu. Zmiana ta reprezentowała średnią całkowitą redukcję wyników o 10 do 12 procent. Ból spoczynkowy zmniejszył się istotnie w grupie leczonej dużymi dawkami ibuprofenu (średnia zmiana, 0,40) i grupa Ibuprofen w małej dawce (średnia zmiana, 0,33), podobnie jak ból w trakcie chodzenia (średnie zmiany, 0,45 i 0,31), odzwierciedlając redukcje o 10-15 procent dla każdej dawki i każdego rodzaju bólu. W grupie acetaminofenu zaobserwowano niewielką, ale istotną poprawę wyniku niepełnosprawności HAQ (średnia zmiana, 0,08) i czas przejścia 50 stóp (średnia zmiana, 0,5 sekundy) (Tabela 3).
Wyniki na chodzącej podskali skali niepełnosprawności HAQ poprawiły się u 20 do 25 procent pacjentów w każdej grupie leczonej i pogorszyły się w około 8 procentach. Wyniki na podskali pojawiały się w około 25 procentach w każdej grupie i pogorszyły się w około 15 procentach.
Niewielkie przyrosty w zakresie ruchów kolan odnotowano we wszystkich trzech grupach leczenia; jednak zmiany o więcej niż 10 stopni były rzadkie. Łagodny obrzęk kolana był obecny na początku leczenia u mniejszości pacjentów i zmniejszył się w 10 do 16 procent. Obrzęk stawu kolanowego rozwinął się lub pogorszył podczas okresu leczenia w 2 do 5 procent. Miękkość stawu kolanowego była powszechna; zmniejszyło się ono u 22 do 26 procent pacjentów i wzrosło o 11 do 23 procent. Częstość występowania tych zmian nie różniła się istotnie pomiędzy grupami leczonymi.
Pod koniec okresu leczenia nie zaobserwowano istotnych różnic między trzema grupami leczenia w żadnej z głównych zmiennych wynikowych, z wyjątkiem bólu spoczynkowego, który zmniejszył się w większym stopniu zarówno w grupie ibuprofenowej, jak iw grupie acetaminofenu (Tabela 3).
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane zgłaszane podczas okresu leczenia. Wskaźniki zgodności z lekami w grupach leczonych były podobne: około 88 procent przepisanej dawki zostało podjęte w każdej grupie. Liczba zgłoszonych zdarzeń niepożądanych była podobna w trzech grupach. Najczęściej dotkniętym układem narządowym był przewód żołądkowo-jelitowy (tabela 4). Obserwowano tendencję do zwiększenia częstości występowania nudności i niestrawności w grupie otrzymującej dużą dawkę ibuprofenu. Dwóch pacjentów z tej grupy uzyskało pozytywny wynik na obecność krwi utajonej w kale podczas leczenia. Białkomocz (białko> 0,3 g na litr [30 mg na decylitr]) rozwinęło się u czterech pacjentów w związku z ropomoczem z powodu zakażenia dróg moczowych lub sromu i pochwy.
Tabela 5. Tabela 5. Zmiany zmiennych laboratoryjnych po leczeniu. Istotne różnice w niektórych wynikach badań laboratoryjnych stwierdzono pośród grup pod koniec okresu leczenia (Tabela 5). Stężenie kreatyniny w surowicy nieznacznie wzrosło w grupie leczonej dużą dawką ibuprofenu (P = 0,04), a stężenie aminotransferazy asparaginianowej wzrosło w grupie acetaminofenu (P = 0,01). Poziom kreatyniny wzrósł o ponad 17 .mol na litr (0,2 mg na decylitr) u jednego pacjenta otrzymującego acetaminofen, cztery przyjmujące małą dawkę ibuprofenu i sześć otrzymujących Ibuprofen w dużych dawkach
[więcej w: szyszynka torbiel, julia chomska, duomox 1g dawkowanie ]

0 thoughts on “przeglądarka skierowań nfz wrocław czesc 4”