Skip to content

przeglądarka skierowań nfz wrocław ad 6

1 rok ago

456 words

Dwa kolejne raporty porównują skuteczność NLPZ i leku przeciwbólowego w objawowym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów; jedno badanie wykazało, że diklofenak jest lepszy od propoksyfeno-acetaminofenu, 29, a drugi nie stwierdził istotnej różnicy między nefopamem (lek przeciwbólowy) a flurbiprofenem.30 Trzecie badanie wykazało kilka różnic między pacjentami z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego leczonego diklofenakiem przez dwa lata i pacjentami leczonymi pasującym placebo. 31 Odsetek pacjentów w każdej grupie, którzy ukończyli badanie, i stwierdzili, że ich stan był taki sam lub lepszy niż przy wejście było porównywalne (około 70 procent).
Acetaminofen, podawany przez dłuższy czas, powoduje niewielki, ale znaczący spadek czynności nerek.32 Jednak w dawkach powszechnie stosowanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów jest ogólnie dobrze tolerowany i bezpieczny. Jest lepsza od placebo w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, a ze względu na jej skuteczność, bezpieczeństwo i niski koszt, kilku badaczy zaleciło jej zastosowanie jako leczenia pierwszego rzutu w chorobie zwyrodnieniowej stawu.33 34 35
Chociaż NLPZ są skuteczne w zmniejszaniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, ich hamowanie biosyntezy prostaglandyn jest bezpośrednio związane z wieloma powszechnymi i czasami ciężkimi działaniami niepożądanymi, takimi jak krwawienie z przewodu pokarmowego, nadciśnienie, zastoinowa niewydolność serca, hiperkaliemia i niewydolność nerek.11 12 13 14, 36 Wielu z naszych pacjentów otrzymywało NLPZ po pobraniu podstawowych próbek krwi, co może wyjaśniać spadek stężenia kreatyniny w surowicy w grupie leczonej acetaminofenem.
Obecne wyniki podają w wątpliwość rutynowe stosowanie wysokiej (tj. Przeciwzapalnej) dawki ibuprofenu w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Należy podkreślić, że nasze badanie oceniało tylko krótkoterminowe leczenie tego schorzenia. Być może, długoterminowy wynik leczenia kolana, wynik leczenia innych stawów lub wynik u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów charakteryzujących się większym stanem zapalnym 37 niż u naszych pacjentów różniłyby się od wyników tutaj przedstawionych. Jednakże, kolano jest jednym ze stawów najczęściej dotkniętych chorobą zwyrodnieniową stawów i głównym źródłem niepełnosprawności w tej chorobie38 i nie można argumentować na znaczenie skutecznego leczenia takiej choroby zwyrodnieniowej stawów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez dotację (AR-39250) z Narodowego Instytutu Zapalenia Stawów i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych i Skórnych.
Jesteśmy wdzięczni Donnie White, Robercie Fehrman i Lisie Braun za doskonałą pomoc w przygotowaniu manuskryptu, a także Williamowi Tierneyowi, lekarzowi medycyny i Klinice Chirurgii Ortopedycznej w Indiana University School of Medicine, za pomoc w rekrutacji pacjentów.
Author Affiliations
Oddziału reumatologii (JDB, KDB, SIR) i Regenstrief Institute for Health Care (BPK, LAK), Department of Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis. Prośba o przedruk do Dr. Brandta w Wydziale Reumatologii, Indiana University School of Medicine, 541 Clinical Dr, Rm. 492, Indianapolis, IN 46202-5103.

[więcej w: diagmed płock, geogut, mucosolvan do inhalacji ulotka ]

0 thoughts on “przeglądarka skierowań nfz wrocław ad 6”