Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Mycophenolate Mofetil lub dożylny cyklofosfamid do toczniowego zapalenia nerek – Tabletki na łysienie
Skip to content

Mycophenolate Mofetil lub dożylny cyklofosfamid do toczniowego zapalenia nerek

2 lata ago

569 words

Ponieważ serie anegdotyczne i małe, prospektywne, kontrolowane badania sugerują, że mykofenolan mofetylu może być skuteczny w leczeniu toczniowego zapalenia nerek, pożądane są większe próby. Metody
Przeprowadziliśmy 24-tygodniowe, randomizowane, otwarte badanie, w którym porównano doustnie mykofenolan mofetilu (dawka początkowa, 1000 mg na dobę, zwiększono do 3000 mg na dobę) z comiesięcznym dożylnym cyklofosfamidem (0,5 g na metr kwadratowy powierzchni ciała, zwiększony do 1,0 g na metr kwadratowy) jako terapia indukcyjna dla aktywnego toczniowego zapalenia nerek. Zmiana w alternatywnym schemacie była dozwolona po 12 tygodniach u pacjentów, którzy nie mieli wczesnej odpowiedzi. Protokół badania określał opiekę uzupełniającą oraz stosowanie i zmniejszanie stężenia kortykosteroidów. Pierwszorzędowym punktem końcowym była pełna remisja po 24 tygodniach (normalizacja nieprawidłowych pomiarów nerek i utrzymanie podstawowych normalnych pomiarów). Wtórnym punktem końcowym była częściowa remisja po 24 tygodniach.
Wyniki
Spośród 140 pacjentów rekrutowanych 71 losowo przydzielono do grupy mykofenolanu mofetylu, a 69 losowo przydzielono do grupy otrzymującej cyklofosfamid. W 12 tygodniu 56 pacjentów otrzymujących mykofenolan mofetylu i 42 otrzymujących cyklofosfamid wykazywało zadowalającą wczesną odpowiedź. W analizie zamiar-leczenie, 16 z 71 pacjentów (22,5%) otrzymujących mykofenolan mofetylu i 4 z 69 pacjentów otrzymujących cyklofosfamid (5,8%) miało całkowitą remisję, dla bezwzględnej różnicy 16,7 punktów procentowych (95% przedział ufności , 5,6 do 27,9 punktów procentowych, P = 0,005), spełniając wcześniej określone kryteria nie gorszej jakości i wykazując wyższość mykofenolanu mofetylu wobec cyklofosfamidu. Częściowa remisja wystąpiła u 21 z 71 pacjentów (29,6 procent) i 17 z 69 pacjentów (24,6 procent), odpowiednio (P = 0,51). Trzech pacjentów przydzielonych do cyklofosfamidu zmarło, dwóch w trakcie terapii protokolarnej. Mniejsza liczba ciężkich infekcji i hospitalizacji, ale więcej biegunki wystąpiło wśród otrzymujących mykofenolan.
Wnioski
W tej 24-tygodniowej próbie mykofenolan mofetylu był bardziej skuteczny niż dożylny cyklofosfamid w wywoływaniu remisji toczniowego zapalenia nerek i miał korzystniejszy profil bezpieczeństwa.
Wprowadzenie
Dożylny cyklofosfamid był standardem w leczeniu ciężkiego toczniowego kłębuszkowego zapalenia nerek1; jednak jego stosowanie jest ograniczone przez potencjalnie poważne działania toksyczne, w tym zahamowanie czynności szpiku kostnego, krwotoczne zapalenie pęcherza, zakażenia oportunistyczne, choroby nowotworowe i przedwczesną niewydolność gonad.2 Próby kliniczne leczenia przerywanym dożylnym cyklofosfamidem w skojarzeniu z kortykosteroidami wykazują większe długoterminowe przeżycie nerkowe, ale nie całkowite przeżycie, w porównaniu z leczeniem wyłącznie kortykosteroidami.3-6 Ponadto brak osiągnięcia remisji, która jest związana ze zwiększonym tempem progresji do niewydolności nerek, odnotowano u 18 do 57 procent pacjentów otrzymujących cyklofosfamid.7- 10
Mycophenolate mofetil, środek immunosupresyjny zatwierdzony do zapobiegania odrzuceniu przeszczepu, był stosowany u pacjentów z toczniowym zapaleniem nerek opornym na cyklofosfamid oraz u pacjentów, którzy nie tolerują cyklofosfamidu. 11-14 Badania pilotażowe mykofenolanu mofetylu były niekontrolowane i często wydawały się być stronniczy w kierunku złego wyniku, biorąc pod uwagę historię niepowodzeń terapeutycznych pacjentów.
W niniejszym badaniu skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja doustnego mykofenolanu mofetylu i kortykosteroidów porównywano z podawaniem dożylnym cyklofosfamidem i kortykosteroidami w celu wywołania remisji czynnego toczniowego zapalenia nerek w otwartym, randomizowanym badaniu oceniającym równe traktowanie, mające na celu włączenie alternatywny schemat u pacjentów, którzy nie mieli wczesnej odpowiedzi na terapię.
Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie kontrolowane od grudnia 1999 r. (Kiedy pierwszy pacjent poddany randomizacji) do października 2003 r. (Ukończenie badania)
[więcej w: habior, endodoncja warszawa, licówki bez szlifowania warszawa ]
[hasła pokrewne: habior, dezaftan med ulotka, geogut ]

0 thoughts on “Mycophenolate Mofetil lub dożylny cyklofosfamid do toczniowego zapalenia nerek”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem