Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Infliksymab do leczenia indukcyjnego i podtrzymującego w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad 6 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Infliksymab do leczenia indukcyjnego i podtrzymującego w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad 6

2 lata ago

510 words

W ACT 2 odpowiedź kliniczna w 30. tygodniu wystąpiła u 11 z 19 pacjentów z pozytywnymi testami na przeciwciała (57,9 procent), w porównaniu z 45 z 79 pacjentów z negatywnymi testami (57,0 procent) i 71 z 92 pacjentów z nierozstrzygającymi testami (77,2 procent). Bezpieczeństwo
W 54-tygodniowym ACT pacjenci byli leczeni przez średnio 24,2 tygodni w grupie placebo, 34,8 tygodni w grupie otrzymującej 5 mg infliksymabu i 33,3 tygodnia w grupie otrzymującej 10 mg infliksymabu. W 30-tygodniowym ACT 2 pacjenci otrzymywali leczenie przez 14,4 tygodnia w grupie placebo, 19,3 tygodnia w grupie otrzymującej 5 mg infliksymabu i 18,6 tygodnia w grupie otrzymującej 10 mg infliksymabu (Tabela 4).
W obu badaniach proporcje pacjentów z działaniami niepożądanymi były podobne w grupie placebo i dwóch grupach infliksymabu (Tabela 4). W ACT poważne działania niepożądane wystąpiły u 25,6% pacjentów w grupie placebo, 21,5% pacjentów otrzymujących 5 mg infliksymabu i 23,8% pacjentów otrzymujących 10 mg infliksymabu. W ACT 2 odpowiednie wskaźniki poważnych zdarzeń niepożądanych wynosiły 19,5 procent, 10,7 procent i 9,2 procent. W obu badaniach ciężkie zdarzenia niepożądane były najczęściej związane z układem żołądkowo-jelitowym.
W ACT podobna liczba pacjentów w każdej grupie przerwała leczenie z powodu niepożądanego zdarzenia; w ACT 2, więcej pacjentów w grupie placebo niż w dwóch grupach infliksymabu zaprzestało leczenia z powodu zdarzenia niepożądanego (Tabela 4). Wśród zdarzeń niepożądanych w ACT gruczolakorak prostaty rozwinął się u jednego pacjenta z dwuletnim wywiadem o podwyższonym stężeniu antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego, au jednego pacjenta wystąpiła dysplazja okrężnicy; oba otrzymywały 5 mg infliksymabu. Rak podstawnokomórkowy rozwinął się u jednego pacjenta leczonego 10 mg infliksymabu. W ACT 2 rak podstawnokomórkowy rozwinął się u jednego pacjenta otrzymującego placebo, a gruczolakorak odbytnicy u jednego pacjenta leczonego 5 mg infliksymabu.
Wystąpiły tylko trzy zdarzenia neurologiczne, wszystkie u pacjentów leczonych infliksymabem. W ACT zapalenie nerwu wzrokowego rozwinęło się u jednego pacjenta, który otrzymał 5 mg infliksymabu. Po zakończeniu ACT 2, u jednego pacjenta, który otrzymał 10 mg infliksymabu i zapalenia nerwu wzrokowego u jednego pacjenta, który otrzymał 5 mg infliksymabu, rozwinęła się wieloogniskowa neuropatia ruchowa z zespołem bloku przewodzenia.
W obu badaniach rozwój przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwciał przeciw dwuniciowemu DNA był częstszy wśród pacjentów w grupach infliksymabu niż wśród osób z grupą placebo (Tabela 4). Tylko jeden pacjent miał reakcję podobną do tocznia. Ten pacjent był zapisany w ACT 2 i otrzymał 5 mg infliksymabu.
Częstość zakażeń była podobna wśród grup w obu badaniach (tabela 4). W ACT ciężkie infekcje wystąpiły u pięciu pacjentów (4,1 procent) w grupie placebo, trzech pacjentów (2,5 procent) w grupie otrzymującej 5 mg infliksymabu i ośmiu pacjentów (6,6 procent) w grupie otrzymującej 10 mg infliksymabu. W ACT 2 wystąpiły poważne zakażenia u jednego pacjenta (0,8 procent) w grupie placebo, dwóch pacjentów (1,7 procent) w grupie otrzymującej 5 mg infliksymabu i trzech pacjentów (2,5 procent) w grupie otrzymującej 10 mg infliksymabu
[więcej w: niedoczynność tarczycy u mężczyzn, płatki teff, nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących ]
[przypisy: sufigs, bao diep wyszków, zewnętrzna błona gałki ocznej ]

0 thoughts on “Infliksymab do leczenia indukcyjnego i podtrzymującego w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad 6”