Skip to content

Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc cd

1 rok ago

560 words

Komitety albo potwierdziły rozpoznanie z tak (bardzo sugestywna lub prawdopodobna diagnoza) lub odrzuciły je z nie (diagnoza jest mało prawdopodobna). Ponadto oceniano wskaźniki ciężkości według CT o wysokiej rozdzielczości, 23,24, a wyniki radiologiczne klatki piersiowej oceniano na podstawie oceny klinicznej, radiologicznej i fizjologicznej (CRP) .28 Pierwotne i wtórne punkty końcowe
Głównymi punktami końcowymi były bezwzględne zmiany w pojemności życiowej i DLCO między poziomem podstawowym a 12 miesiącem, mierzone zgodnie z wytycznymi European Respiratory Society.29,30 Post hoc, ocenialiśmy zmiany pojemności życiowej na więcej niż 10 procent lub 0,2 litra i zmiany w DLCO o więcej niż 15 procent lub mmol na minutę na kilopaskal jako zmienne kategoryczne, ponieważ ostatnio wykazano, że są one związane z ryzykiem zgonu.32-34
Następujące wcześniej zdefiniowane drugorzędowe punkty końcowe oceniano pod względem zmian między początkiem a 12 miesiącem: pojemność życiowa i DLCO jako wartości procentowe wartości przewidywanej i DLCO: objętość pęcherzyków płucnych jako bezwzględna zmiana i procent przewidywanej wartości; Punktacja CRP28; ocena duszności28; maksymalne wskaźniki wysiłkowe (obciążenie [W max], pobór tlenu [V O2max] i wentylacja [V Emax]) 35; wyniki zmętnień szkła naziemnego i zwłóknienia na CT24 o wysokiej rozdzielczości (od 0 [minimum] do 5 [maximum]); stan zdrowia według kwestionariusza oddechowego św. Jerzego (całkowite wyniki wahają się od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na gorszą jakość życia) 36; liczba niepożądanych efektów i wycofań; i śmiertelność podczas badania i do jednego miesiąca po wycofaniu.
Randomizacja i ocena
Podczas wizyty przesiewowej pacjenci zostali sprawdzeni w celu ustalenia, czy spełniają kryteria włączenia lub wyłączenia, potencjalnie kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia za pomocą badanego leku i rozpoczęto leczenie. Obrazy CT o dużej rozdzielczości i preparaty histologiczne, o ile były dostępne, zostały wysłane do członków komitetów ekspertów, bez dodatkowych informacji o pacjencie, a pacjenci, u których nie potwierdzono rozpoznania zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc, zostali wykluczeni z badania. Ten proces trwał zwykle od czterech do sześciu tygodni.
Randomizacja leczenia (z zastosowaniem stosunku acetylocysteiny w stosunku 1: do placebo) została przeprowadzona centralnie z wykorzystaniem wygenerowanej komputerowo listy randomizacyjnej (w blokach po 4) według kraju i czy pojemność życiowa wynosiła 60 procent lub mniej przewidywana wartość lub więcej niż 60 procent przewidywanej wartości. Pacjenci byli poddawani badaniu klinicznemu, testom laboratoryjnym, testom czynności płuc, radiografii klatki piersiowej oraz ocenie zdarzeń niepożądanych i zgodności z lekiem co trzy miesiące. Niezgodność z lekiem (zdefiniowana jako spożycie mniej niż 50 procent badanego leku) została określona przez zliczenie zwróconych tabletek. Ustalenia z tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości, maksymalnego testu wysiłkowego i kwestionariusza oddechowego St. George oceniano co sześć miesięcy.
Jeśli konieczne było dostosowanie standardowej terapii (na przykład z powodu działań niepożądanych, złego przestrzegania zaleceń lub pogorszenia stanu klinicznego), pacjent był leczony zgodnie z preferencjami każdego ośrodka, z kryteriami wykluczenia leku, szczególnie w odniesieniu do przeciwutleniaczy i leków przeciwwłóknowych, wzięty pod uwagę
[podobne: płatki teff, dermatologia estetyczna warszawa, duomox 1g dawkowanie ]
[patrz też: duomox 1g dawkowanie, julia chomska, mucosolvan do inhalacji ulotka ]

0 thoughts on “Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc cd”