Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/tabletkinalysieniee.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc ad 8 – Tabletki na łysienie
Skip to content

Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc ad 8

2 lata ago

506 words

Naszym celem nie było zbadanie, czy efekt terapeutyczny działania acetylocysteiny jest zgodny z obecną hipotezą, że uporczywe uszkodzenie płuc wywołane zwłóknieniem, a nie stanem zapalnym, jest głównym patogenetycznym mechanizmem w idiopatycznym zwłóknieniu płuc. 6-9 w oparciu o tę hipotezę szczególnie interesowały się leki przeciwfibrotyczne, takie jak pirfenidon, 43,44 i modulatory immunologiczne, zwłaszcza interferon gamma-1b.45-47. W niedawnym podwójnie ślepym badaniu wykazano, że pirfenidon poprawia zdolność i zapobieganie zaostrzeniom idiopatycznego zwłóknienia płuc.44 Interferon gamma-1b okazał się skuteczny w badaniu pilotażowym, 45 ale nie zostało to potwierdzone w kolejnych badaniach.46,47 Jednak retrospektywna analiza danych Raghu i wsp. .46 wykazało, że spadek o ponad 10 procent w wymuszonej pojemności życiowej (jako procent przewidywanej wartości) jest miarą postępu choroby.48 Jeśli mechanizm patogenetyczny w idiopatii Zwłóknienie płuc jest rzeczywiście nieprawidłowym i nieodwracalnym zwłóknieniem, a następnie poprawa przez terapię może być nieprawdopodobna, a co najwyżej spowolnienie progresji choroby może być osiągalne. W tym badaniu N-acetylocysteinę podawano w trzech tabletkach musujących o mocy 600 mg, w całkowitej dawce 1800 mg na dobę. Jest to od trzech do dziewięciu razy więcej niż zwykle przyjęta dawka acetylocysteiny, gdy jest podawana jako przeciwutleniacz i środek mukolityczny w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Grupy acetylocysteiny i placebo miały podobne ogólne wskaźniki działań niepożądanych, wycofania i niepowodzenia leczenia, co sugeruje, że było mało prawdopodobne, aby acetylocysteina zakłócała terapię prednizonem i azatiopryną. W grupie otrzymującej acetylocysteinę obserwowano tendencję do częstszego występowania niewydolności oddechowej niż w grupie otrzymującej placebo (6 procent w porównaniu z procentem, P = 0,24); jednak ośmiu pacjentów w grupie acetylocysteinowej i tylko dwóch w grupie placebo otrzymywało tlen stale na początku badania. Ponadto zgodność z badanymi lekami i standardową terapią była ogólnie dobra. Niższa częstość występowania zdarzeń niepożądanych związanych z toksycznością szpiku kostnego w grupie acetylocysteinowej mogła być spowodowana zwiększeniem biosyntezy glutationu indukowanej przez acetylocysteinę. W ostatnich publikacjach wykazano, że acetylocysteina chroni hepatocyty przed toksycznością wywołaną przez azatioprynę poprzez uzupełnianie wewnątrzkomórkowych stężeń glutationu.49,50
W naszym badaniu stosowano prednizon i azatioprynę jako standardową terapię dla wszystkich pacjentów, zgodnie z propozycją Międzynarodowego Idiopathic Pulmonary Fibrosis Consensus Statement21. Śmiertelność do jednego miesiąca po zakończeniu badania lub wycofanie z badania była raczej niska (9 procent w acetylocysteinie grupa i 11 procent w grupie placebo). Wynik ten sugeruje, że standardowa terapia prednizonem i azatiopryną może być korzystna, ale kontrolowane badania są potrzebne, aby to potwierdzić. Ponieważ nasze badania, w przeciwieństwie do wcześniejszych badań, obejmowały pacjentów z wczesnym i późnym stadium idiopatycznego zwłóknienia płuc, wyniki są bardziej prawdopodobne w przypadku większości pacjentów obserwowanych w codziennej praktyce klinicznej
[patrz też: zdjecie rtg zeba, rezonans magnetyczny kolana warszawa, jak wygląda półpasiec zdjęcia ]
[hasła pokrewne: diagmed płock, ponar silesia, sól himalajska wikipedia ]

0 thoughts on “Acetylocysteina o wysokiej dawce w idiopatycznym zwłóknieniu płuc ad 8”